آموزش تصویری تاریخ عکاسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شاید بتوان گفت دوربین عکاسی به شکل کنونی الهام گرفته از اتاقک تاریکی است که ابن هیثم در قرن 5 هجری برای مشاهده کسوف از آن استفاده کرده است.
جعبه ای تاریک که تنها روزنی داشت برای عبور نور و تصویری وارونه و واضح را در سطح مقابل ایجاد می کرد.
تاریخچه عکاسی جهان از همین جعبه تاریک شروع شد.که در این پکیج آموزشی به تفضیل به آن پرداخته شده است.