آموزش تصویری مبانی عکاسی و ترکیب بندی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

در این پکیج آموزشی به بررسی هندسه خطوط و اشکال و اهمیت و نقش آن‌ها در ایجاد ترکیب‌بندی می‌پردازد. شناخت و درک پرسپکتیو، روش‌های ایجاد تقارن و نقش تکرار از مباحث مورد مطرح در این فیلم آموزشی است.

همچنین اصول ترکیب‌بندی با کادر مربع و مستطیل و نکات حائز اهمیت در آن نیز در این آموزش مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه نیز اهمیت نور و سایه‌ها و نقش آن‌ها در ایجاد ترکیب‌بندی صحیح به‌طور دقیق بررسی می‌شود.