با ما در ارتباط باشید!

مدیریت موسسه آموزش عالی آرمان، ارائه خدمات با بهترین کیفیت را از ارکان اهداف استراتژیک سازمان می داند لذا در راستای حفظ و افزایش کیفیت و ارج نهادن به خواسته های دانشجویان و مراجعین محترم، ارتباط مستقیم با مدیریت با تکمیل فرم ذیل امکان پذیر است: