پرسشهای متداول

موسسه آموزشی عالی آزاد آرمان در سال 1386با هدف ارتقای سطح آموزش در کشور و توانمندسازی نیروی انسانی سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از موسسات آموزشی کشور با مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت خود را آغاز نمود.
دوره های آموزشی موسسه آرمان در رشته های مدیریت و حسابداری ، فناوری اطلاعات ، حقوق ، معماری ، عکاسی و کارگاه مهارتی ویژه بازار کار می باشد
بله در برخی از رشته ها امکان پرداخت شهریه به صورت اقساطی امکان پذیر است که از طریق صفحه همان دوره می توانید اطلاع پیدا نمایید.
گواهینامه هایی که در پایان دوره های آموزشی به دانش پذیران اعطا میگردد ، بسیار معتبر بوده و مورد تایید وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری می باشد ، به طوریکه این گواهینامه ها تماماً توسط وزارت علوم ، مهر و تایید می گردد و معتبرترین گواهینامه آموزشی در سطح کشور است .
گواهینامه های پایان دوره در جهت تقویت رزومه بسیار مفید بوده و برای مواردی چون استخدام ، ارتقای شغلی ، مهاجرت و … بسیار کاربردی می باشد ، ضمن اینکه این گواهینامه ها با قابلیت ترجمه رسمی با مهر و تایید وزارت امور خارجه را دارا می باشد.
بله از انجا که این مدارک مورد تایید وزارت علوم است در کلیه ی دانشگاههای خارج از کشور قابل قبول است.
از انجا که مدارک این موسسه همگی مورد تایید وزارت علوم است همه ی انها برای کلیه ی ارگانهای داخلی و خارجی قابل قبول و قابل ارایه میباشد
سالهای زیادی است که وزارت علوم برای کلیه ی موسسات اموزش عالی ودانشگاهها در سراسر کشور جهت تایید صلاحیت موسسه و عدم خدشه به محتوای مدارک پشت انها را مهر میکند و این مقوله برای هیچ موسسه ای استثنا ندارد ریز نمرات نیز از انجا که به سفارش موسسه و کاربرگ موسسه طراحی و به تایید وزارت علوم میرسد و ارتباطی به وزارتخانه ندارد و همچنین توسط موسسه قابل تغییر است وزارت علوم فقط گواهینامه که خروجی موسسه میباشد را مورد تایید قرار داده و با تایید مدرک بر روند آموزشی صحه میگذارد