دوره فن بیان و ارتباط موثر

فن بیان به معنی تکنیک ها و روش هایی است که به کمک آن می توان به بیان مناسب و موثری دست یافت

فن بیان یعنی استفاده مناسب از تمامی تکنیک های ارتباطی برای رساندن منظورمان به مخاطب ، که این تکنیک ها می تواند شامل :محتوای کلام ، زبان بدن ، نوع بیان و حتی ارتباط چشمی باشد.

فردی که به تکنیک های فن بیان تسلط کافی داشته باشد می داند که چگونه و در چه شرایطی چه بگوید و چگونه بگوید و به معنی درست تر بتواند با عزت نفس و تسلط بالا و بدون هیچ خطایی تاثیر گذار باشد.

در دوره فن بیان و ارتباط موثر عوامل بازدارنده یک سخنرانی و صحبت مفید و تاثیر گذار را شناسایی کرده و راهکار های مقابله با آن مطرح خواهد شد و موجب رفع کمرویی و افزایش مهارت های فن بیان و جذابیت های کلامی می شود ،لذا باعث یک بیان، کامل و بدون نقص که شامل محتوای صحیح و حرفه  ای باشد می شود.

  خاطرنشان می شود در انتهای دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری با امکان تایید و ترجمه جمهوری اسلامی ایران ویژه متقاضیان قوه قضائیه و وزارت امور خارجه مهاجرت اعطا می گردد.

  • فن بیان و اهمیت آن
  • واژگان یا لغات گرم یا صدای گرم
  • روش های self motivation
  • روش های کنترل استرس و خشم
  • تکنیک های ارتقاء اعتماد به نفس
  • طراحی یک سخنرانی قدرتمند
  • ارتباط غیر کلامی در نفوذ کلام
  • هفت اشتباه کشنده در فن بیان

دوره های مرتبط