دوره مشاوره تحصیلی

بی شک اهمیت و جایگاه مهم یک مشاور تحصیلی در انتخاب مسیر آموزشی یک فرد بر هیچ کس پوشیده نیست ، از اینرو مجتمع آموزشی عالی آرمان با اخذ مجوز برگزاری دوره عالی آزاد پرورش مشاور تحصیلی از دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر آن است تا بتواند گام کوچک اما موثری در آموزش  مشاوران تحصیلی به طور تکمیلی از مقطع پیش دبستانی تا کنکور  را بردارد  .

خاطر نشان می شود در این دوره تست استعداد تحصیلی MBTI آموزش داده خواهد شد.

  سر فصلهای آموزشی به شرح ذیل است :

♦ شخصیت شناسی تحصیلی

♦ برنامه ریزی درسی کودکان

♦ روش های تشخیص اختلالات یادگیری

♦ برنامه ریزی درسی نوجوان

♦ برنامه ریزی کنکور

♦ انتخاب رشته تحصیلی (دبیرستان)

♦ انتخاب رشته کنکور

در پایان دانشپذیران قادر خواهد بود در کلیه مقاطع تحصیلی مشاوره تخصصی تحصیلی بدهند و همچنین توانایی و استعدادهای مختلف دانش آموزان را بسنجند و راه کارهایی در جهت رشد و پرورش استعداد ها ارائه بدهند.

خاطرنشان می شود در انتهای دوره مدرک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری که جز معتبر ترین گواهینامه آموزشی در سطح کشور است با امکان تایید و ترجمه  قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ویژه متقاضیان مهاجرت اعطا می گردد.


  • شخصیت شناسی تحصیلی
  • برنامه ریزی درسی
  • روش های تشخیص اختلالات یادگیری
  • برنامه ریزی کنکور
  • انتخاب رشته تحصیلی
  • انتخاب رشته کنکور

دوره های مرتبط