کد ۱۰۲ آمادگی آزمون ۹۵ ۱۷ فروردین ۹۵

نام درس نام استاد ساعت شهریه ( ریال )
حقوق مدنی دکتر علی محمد یوسفی ۱۱۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰
آیین دادرسی مدنی علی آلبا ۷۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰
آیین دادرسی کیفری دکتر ایمان شاه بیگی ۷۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
اصول فقه امیرمسعود رحمانی ۶۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰
حقوق جزا دکتر یعقوب حسانی ۸۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
حقوق تجارت دکتر رضا خودکار ۷۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰

 

به همراه پشتیبانی تخصصی رایگان


 

(ارایه منابع مطالعاتی بر اساس سطح علمی داوطلب،برنامه ریزی کاربردی به صورت فردی، ارایه

 راهکارهای قانون خوانی ساختاری،تقویت حافظه، تندخوانی و شیوه کد گذاری مطالب، نحوه صحیح مطالعه و ….)

 

 

ثبت نام کنندگان کلیه دروس از 30% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه پشتیبانی تخصصی 

 ثبت نام کنندگان ۵ درس از 25% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه پشتیبانی تخصصی

 ثبت نام کنندگان ۴ درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه به همراه پشتیبانی تخصصی

 ثبت نام کنندگان ۳ درس از 20% تخفیف کلیه کتب موسسه

 ثبت نام کنندگان ۱ و ۲ درس از 15% تخفیف کلیه کتب موسسه

مدارک لازم جهت ثبت نام: دو قطعه عکس ۳×۴ – یک برگ کپی شناسنامه و کپی کارت ملی