ظرفیت‌های اعلام شده با احتساب سهمیه ایثارگران می‌باشد و تغییر کد کانون پس از اولین ثبت‌نام به هیچ وجه ممکن نیست؛ بنابراین داوطلبان محترم باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل اقدام به ثبت‌نام کنند در صورت ثبت نام مکرر، ثبت نام داوطلب کلا کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ردیف

نام استان

تعداد نفرات سال ۹۱

تعداد نفرات سال ۹۲

تعداد نفرات سال ۹۳

تعداد نفرات سال ۹۴

تعداد نفرات سال ۹۵

۱

مرکز

(تهران ، یزد،سمنان ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان)

۱۰۰۰ نفر

۱۲۵۰ نفر

۱۰۰۰ نفر

۱۰۰۰ نفر

جمعا ۶۰۰ نفر

۲

آذربایجان شرقی

۲۰۰ نفر

۲۰۰ نفر

۱۲۰ نفر

۹۰ نفر

۷۵ نفر

۳

فارس و کهگیلویه و بویر احمد

۱۶۰ نفر

۱۳۵ نفر

۱۳۶ نفر

۱۱۰ نفر

جمعا ۱۳۰ نفر

۴

اصفهان

۱۹۰ نفر

۱۱۰ نفر

۱۳۰ نفر

۱۳۰ نفر

۸۰ نفر

۵

آذربایجان غربی

۷۵ نفر

۷۵ نفر

۵۶ نفر

۴۴ نفر

۵۰ نفر

۶

مازندران

۶۰ نفر

۵۲ نفر

۷۲ نفر

۷۲ نفر

۶۰ نفر

۷

خراسان رضوی ، شمالی ، جنوبی

۱۱۰ نفر

۱۲۰ نفر

۱۲۰ نفر

۶۰ نفر

جمعا ۱۰۵ نفر

۸

گیلان

۵۰ نفر

۴۰ نفر

۵۰ نفر

۵۰ نفر

۵۰ نفر

۹

قزوین

۶۰ نفر

۶۴ نفر

۷۵ نفر

۵۰ نفر

۴۸ نفر

۱۰

خوزستان

۱۰۰ نفر

۱۵۰ نفر

۱۵۰ نفر

۵۰ نفر

۶۵ نفر

۱۱

کرمانشاه و ایلام

۴۰ نفر

۴۰ نفر

۳۵ نفر

۵۲ نفر

جمعا ۴۰ نفر

۱۲

همدان

۴۰ نفر

۳۵ نفر

۳۵ نفر

۳۵ نفر

۱۵ نفر

۱۳

قم

۳۰ نفر

۲۰ نفر

۲۰ نفر

۳۰ نفر

۱۰ نفر

۱۴

کردستان

۵۰ نفر

۴۰ نفر

۳۰ نفر

۴۰ نفر

۲۰ نفر

۱۵

گلستان

۵۰ نفر

۴۰ نفر

۴۵ نفر

۴۵ نفر

۲۵ نفر

۱۶

اردبیل

۲۵ نفر

۳۰ نفر

۵۰ نفر

۵۰ نفر

۱۵ نفر

۱۷

مرکزی (اراک)

۱۵ نفر

۲۵ نفر

۲۵ نفر

۲۵ نفر

۱۵ نفر

۱۸

بوشهر

۷۵ نفر

۴۰ نفر

۴۵ نفر

۵۰ نفر

۴۰ نفر

۱۹

زنجان

۳۰ نفر

۳۰ نفر

۳۰ نفر

۳۵ نفر

۲۸ نفر

۲۰

لرستان

۵۰ نفر

۳۰ نفر

۴۰ نفر

۳۵ نفر

۳۵ نفر

۲۱

کرمان

۱۴۲ نفر

۱۸۳ نفر

۱۷۶ نفر

۴۰ نفر

۶۰ نفر

۲۲

البرز

۸۰ نفر

۸۰ نفر

۱۰۰ نفر

۱۰۰ نفر

۸۰ نفر

۲۳

چهارمحال بختیاری

اعلام نشده

۲۵ نفر

۴۰ نفر

۲۰ نفر

۱۴ نفر

۲۴

یزد

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

اعلام نشده

۷۰ نفر