کارگاه ۱روزه نکته و تست ارشد حقوق

کارگاه ۱روزه نکته و تست ارشد حقوق

بی شک آخرین فرصت مناسب جهت جمع بندی نکات و آشنایی با شیوه های صحیح تست زنی جهت موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد  فروردین هر سال می باشد .

از این رو  دپارتمان تخصصی حقوق موسسه آموزش عالی آزاد آرمان، بر آن شده تا با برگزاری کارگاه های ۱ روزه نکته تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد با حضور اساتید برتر رشته حقوق خدمتی مفید به داوطلبین این آزمون می نماید.

این مجموعه با توجه به اندک فرصت باقیمانده به آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق واهمیت استفاده از آخرین فرصت طلايي ، اقدام به برگزاری اردوی نکته و تست ویژه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ نموده است.

کارگاه های نکته و تست ویژه دو گرایش پرطرف دار خصوصی و جزا طبق برنامه ذیل برگزار می گردد

برنامه نکته و تست آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی
نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری
حقوق مدنی دکتر ضرابی ۲۷ فروردین ۹۷
آیین دادرسی مدنی دکتر طاهری ۲۹ فروردین ۹۷
حقوق تجارت دکتر توکلی ۳۰فروردین ۹۷
متون فقه دکتر حائری ۳۱ فروردین ۹۷
متون حقوقی استاد حقیقت ۲۸ فروردین ۹۷

 

برنامه نکته و تست آمادگی آزمون کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی
نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری
حقوق جزا دکتر نورمحمد صبری ۲۲ فروردین ۹۷
آیین دادرسی کیفری دکتر نورمحمدصبری ۲۳ فروردین ۹۷
متون فقه دکتر حائری ۳۱ فروردین ۹۷
متون حقوقی استاد حقیقت ۳۰ فروردین ۹۷

 

موارد حائز اهیمت :

  • برای افرادی که بیشتر از ۲دروس  را ثبت نام می نمایند ۴۰ درصد تخفیف در آزمون آزمایشی محاسبه می گردد .
  • در طول کارگاه مشاورین مجموعه در کنار داوطلبین جهت مشاوره و برنامه ریزی درسی حضور خواهند داشت.

این دوره مطالعاتی به صورت نکته و تست و بهمراه بیان تست های محتمل آزمون کارشناسی ارشد جهت موفقیت هر بیشتر در ورود به دانشگاه های برتر کشور برگزار خواهد شد.