مدرسان دپارتمان هنر و معماری آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشد که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین تکنولوژی های صنعت ساختمان مسلط می باشند.

در ذیل به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان    کانال معماری موسسه آموزش عالی آزاد آرمان