اعضای هیت علمی دپارتمان عکاسی

مدرسان دپارتمان عکاسی و سینمای دیجیتال  آرمان یکی از دارائیهای ارزشمند این موسسه می باشد که در موفقیت مجموعه نقش به سزائی را ایفا می نمایند.

تیم مدرسان آرمان علاوه بر دانش تخصصی، تجربه اجرائی  را دارا بوده و به جدیدترین مدت آموزش عکاسی روز دنیا مسلط می باشند.

در ذیل به معرفی اجمالی اساتید این دپارتمان می پردازیم :

 

هیت علمی دپارتمان عکاسی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان    کانال عکاسی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان