نهادهای صنعتی و پژوهشی طرف قرارداد

نهادهایی که تا کنون از خدمات آموزشی،پژوهشی و مشاوره ای موسسه آموزش عالی آرمان استفاده نموده اند.
89_orig 86b06ecb-7d52-461a-9301-f4fa9a1bdc8c logo2

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-max1 logo-1

 

 

 

 

logo-sherkat-melli-nafte-iran shaahin1 photo_2017-03-10_19-29-23

 

 

 

 

 

 

azad_university_2_173021 arm