منابع ضرایب دروس در آزمون وکالت

 نــــــــــام دروس  ضـرایـب   تـعداد سوال
درس حقوق مدنی ۳ ۲۰
درس حقوق تجارت ۲ ۲۰
درس آیین دادرسی مدنی ۳ ۲۰
درس حقوق جزا ۲ ۲۰
آیین دادرسی کیفری ۲ ۲۰
درس اصول فقه ۱ ۲۰

 

 

منابع آزمون کارآموزی وکالت

  حقوق مدنی

 • قانون مدنی
 • قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان چاپ سی ام به بعد
 • کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر رضا خودکار
 • کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب درس‌هایی از عقود معین جلد ۱ و ۲ دکتر ناصر کاتوزیان
 • کتاب مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدلله امامی
 • کتاب الزامات خارج از قرارداد استاد دکتر سیدحسین صفایی با توجه به انطباق با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان منبع مکمل یا جایگزین کتاب وقایع حقوقی معرفی می‌شود.

 آیین دادرسی مدنی

 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • شرح جامع آیین دادرسی مدنی آقای علی آلبا
 • سه جلدی دکتر شمس

 اصول فقه

 • کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی مولف دکتر ابوالحسن محمدی
 • کتاب شرح جامع اصول فقه آقای مسعود رحمانی

شرح جامع حقوق تجارت

 • قانون تجارت
 • شرح جامع قانون تجارت دکتر علی محمد یوسفی و دکتر رضا خودکار
 • کتاب حقوق تجارت دکتر ربیعا اسکینی جلد ۱ تا ۵

شرح جامع حقوق جزای عمومی و اختصاصی

 • کتاب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
 • ۳ جلدی حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی
 • کتاب شرح جامع قانون مجازات اسلامی دکتر یعقوب حسانی
 • کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر حسین میرمحمد صادقی
 • کتاب جرایم علیه اموال دکتر حسین میرمحمد صادقی

 

شرح جامع آیین دادرسی کیفری

 • قانون آیین دادرسی کیفری
 • کتاب شرح جامع آیین دادرسی کیفری دکتر ایمان شاه بیگی
 • کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر علی خالقی