مشاوره تحصیلی ۱۱ اسفند ۹۴

راهنمایی در انتخاب کانون مناسب

بررسی نقاط صعف و قوت داوطلبین

بررسی دلایل افت تحصیلی داوطلبین

مشاوره تحصیلی در زمینه شیوه ی مطالعه منابع آزمون

ارائه برنامه زمانبندی مطالعه