دپارتمان تخصصی حقوق مجتمع آموزش عالی آرمان در جهت آماده سازی داوطلبان آزمون وکالت ۹۶ در دوره فشرده ۴۵ روزه ، با حداقل هزینه و زمان و حداکثر بازدهی، خدمات آموزشی خود را به شرح زیر ارائه می دهد:

  ۲۴۰ساعت کلاس حضوری در شش هفته (چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه)

  ۱۲ مرحله آزمون آزمایشی رایگان

  مشاوره تخصصی رایگان(معرفی منابع،برنامه ریزی روزانه،آموزش روش صحیح مطالعه و تست زنی)

در این طرح اساتید فرهیخته، متخصص، متعهد و مبتکر  و دارای سابقه تدریس مکرر در دوره های آمادگی آزمون به شرح ذیل با داوطلبان، همراه خواهند بود:
حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی: دکتر ترکمن،دکتر قلعه نوئی
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری: دکترنوبهارطهرانی،دکتر جوانمرد
حقوق تجارت: دکتر نوروزی،استاد حقیقت
اصول فقه: استاد محمد تبار،دکتر حائری

هزینه دوره  فشرده وکالت  ۲۱۰۰۰۰۰تومان می باشد که مبلغ  یک میلیون تومان آن هنگام ثبت نام، یک میلیون و صد هزار تومان در نیمه دوم مرداد دریافت می گردد.

خاطرنشان می شود امکان ثبت نام بصورت تکدرس به شرح ذیل مقدور می باشد :
حقوق مدنی:۶۰ ساعت ، ۴۵۰۰۰۰تومان

  آیین دادرسی مدنی :۳۰ ساعت،۲۵۰۰۰۰ تومان

حقوق تجارت:۴۰ ساعت ،۳۵۰۰۰۰تومان

آیین دادرسی کیفری :۳۰ ساعت ، ۲۰۰۰۰۰تومان

حقوق جزا: ۵۰ساعت ، ۳۵۰۰۰۰ تومان

اصول فقه:۳۰ ساعت ، ۲۰۰۰۰۰تومان

۱۲مرحله آزمون آزمایشی حضوری ۴۰۰۰۰۰تومان و ۱۲ مرحله  آزمون غیرحضوری ۳۰۰۰۰۰تومان

جهت ثبت نام اطلاعات خود را وارد نمایید

تعداد بازدید: 1908 نوشته شده توسط مدیر