برای شركت در آزمون مشاوران حقوقی شرایط زیر ضروری است:


شرایط لازم برای اخذ پروانه مشاوره حقوقی قوه قضاییه

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
   
 • داشتن حداقل ۲۴ سال و حداکثر ۶۵ سال سن در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی
   
 • داشتن حداقل شناسنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی
   
 • انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان ز- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تایید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق
   
 • نداشتن سوء شهرت و عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و ….
   
 • داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی
   
 • عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز
 • در آزمون كارآموزی وكالت شش عنوان درسی از داوطلبان امتحان به عمل می آید كه هر یك دارای منبع خاصی برای مطالعه می باشد. این عناوین ، منابع هر یك و ضرایب آنها به شرح زیر است :
   
 • حقوق مدنی با ضریب ٣
  جامع ترین ومعتبرترین منبع مطالعه ی درس حقوق مدنی برای آزمون وكالت ، كتاب قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی تألیف دكتر ناصر كاتوزیان می باشد .

   
 • آیین دادرسی مدنی با ضریب ٣
  جدیدترین وكامل ترین منبع مطالعه ی درس آیین دادرسی مدنی دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی تألیف دكتر عبدا..شمس است . همچنین داوطلبان می بایست مجموعه قانون آیین دادرسی مدنی ریاست جمهوری را نیز مطالعه نمایند

   
 • حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی ) باضریب ٢
  منبع مطالعه¬ی درس حقوق جزای عمومی كتاب زمینه حقوق جزای عمومی تألیف دكتر رضا نوربها می باشد . علاوه براین ، كتاب محشای قانون مجازات اسلامی تألیف دكتر ایرج گلدوزیان و نیز مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری باید مورد مطالعه داوطلبان قرار گیرد.

   
 • آیین دادرسی كیفری با ضریب ٢
  منبع مطالعه ی این درس دوره دو جلدی آیین دادرسی كیفری تألیف دكتر محمد آشوری و نیز مجموعه قانون آیین دادرسی كیفری ریاست جمهوری است .

   
 • حقوق تجارت با ضریب ٢
  كاملترین منبع مطالعه ی این درس دوره پنج جلدی حقوق تجارت تألیف دكتر ربیعا اسكینی می باشد. علاوه بر این ، متن قانون تجارت نیز باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد .

   
 • اصول فقه با ضریب ١
  منبع اصلی این درس كتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه تألیف دكتر ابوالحسن محمدی است كه چاپ نوزدهم به بعد این كتاب توصیه می شود .
  پذیرفته شدگان كانون وكلا بعد از دو سال كارآموزی ، پروانه پایه یك وكالت را اخذ می كنند در حالی كه مشاوران حقوقی بعد از ۵ سال می توانند دارای پروانه وكالت شوند