دوره عکاسی کوتاه مدت

مجتمع آموزش عالی آرمان تلاش دارد تا شما با هر علاقه و گرایشی نسبت به هنر عکاسی در حداقل زمان و بهترین کیفیت ممکن به نتیجه مطلوب دست پیدا نمایید.

در همین راستا دوره کوتاه مدت عکاسی نیز با مجموع ۵۰ ساعت درسی برای کسانی که زمان کوتاهی برای دستیابی به مهارت های عکاسی دارند را طراحی و برنامه ریزی نموده است.

این دوره مفاهیم اولیه زیبایی شناسی و مهارت های لازم و اولیه عکاسی را در زمانی بسیار کوتاه به مخاطب ارائه می شود.

دوره عکاسی کوتاه مدت دپارتمان سینمای دیجیتال ، مجتمع آموزش عالی آرمان ، نظر به درخواست مکرر علاقه مندان این رشته به موازات دوره عکاسی بلند مدت ، برای جلب رضایت افرادی  تاسیس گردید که خواستار یک دوره عکاسی در یک بازه زمانی کوتاه مدت بوده اند.

این دوره با توجه به ساعات آموزشی (۵۰ ساعت) تمرکز بر روی عکاسی با دوربینهای دیجیتال داشته و علاقه مندان مباحث، مبانی هنرهای تصویری و همچنین تکنیکهای عکاسی را آموزش خواهند دید.

نام درس ساعت
مبانی هنرهای تصویری ۲۰
عکاسی با دوربین دیجیتال ۳۰

قابل ذکر است علاقه مندان بعد از اتمام دوره ، مدرک داخلی موسسه را دریافت خواهند نمود و همچنین علاقه مندانی که خواستار اخذ مدرک از وزارت علوم می باشند ، می توانند با گذراندن دروس باقیمانده از سرفصلهای دروس بلند مدت به این مهم نائل گردند.

دوره عکاسی کوتاه مدت

 

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان    کانال عکاسی موسسه آموزش عالی آزاد آرمان