دوره جامع دکوراسیون داخلی

تاریخچه عـلاقـه آدمـی به تزئیـن چـیدمـان و آرایـش مـحـل زندگـی اش به دورانـی برمی گردد که انسان سر پناهی برای خــود یافت.

لذا میتوان گفت این رشته به زیبائی و چیدمان المانهای محیطی اطراف انسان بر میگردد. از نقاشی های انسان هـای غـار نـشین گرفته تـا مقبره هـای مـصـریان باستان طـراحـی هـای داخلی قصر های رومیان مبلمان و تزئینات چینی، فرشهای ایرانی، صـدف کاری هـای ژاپـنی ومجـسمه هـای هنـری، همه و همه نشانگر علاقه ذاتی انسان به زیبایی و در نتیجه زیبایی محیط زندگی خود است.

با توجه به سبک زندگی در دنیای امروزی و فاصله روز افزون انسانها از خود و دیگران در دنیای مـدرن و به وجـود آمـدن دغـدغـه ها و مشکلات فراوان نیاز به تغییراتی در زندگی، هرچند کوچک، الـزامی به نظر می رسد.

لذا طـبق نـظـر سـنجی هـای به عمل آمده و برگزاری جلسات مشاوره با کارشناسان و صاحب نـظران ایـن رشته، فقدان دوره های کوتاه مدت معماری داخلی به وضوح احساس می گردد. در این راستا دپارتمان مـعماری موسسه آموزش عـالی آرمان با تشکیل کـار گروهی تخصصی اقدام به برنامه ریزی،تدوین و اجرای دوره های بلند مدت مـعـماری داخلی نموده است.

دوره ی دکوراسیون داخلی مختص افرادی است که فرصت کافی ندارند و یا تنها اطلاعات مربوط به طراحی و تزئین فضاهای مسکونی را نیاز دارند.

ترم نام درس ساعت
ترم یک مبانی هنرورنگ شناسی ۳۰
کارگاه طراحی دست آزاد ۳۰
سبک شناسی ۳۰
ترم دو مبانی دکوراسیون ۳۰
کارگاه مهارتی پتینه ۴۰
ترم سه Sketchup ۳۰
پروژه طراحی داخلی ۴۰

 

خاطر نشان می گردد، در انتهای دوره مدرک مورد تایید و ممهور به مهر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با امکان تایید و ترجمه توسط  قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعطا می گردد.

دوره جامع دکوراسیون داخلی