دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی

دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی

تاریخچه عـلاقـه آدمـی به تزئیـن چـیدمـان و آرایـش مـحـل زندگـی اش به دورانـی برمی گردد که انسان سر پناهی برای خــود یافت.

لذا میتوان گفت این رشته به زیبائی و چیدمان المانهای محیطی اطراف انسان بر میگردد. از نقاشی های انسان هـای غـار نـشین گرفته تـا مقبره هـای مـصـریان باستان طـراحـی هـای داخلی قصر های رومیان مبلمان و تزئینات چینی، فرشهای ایرانی، صـدف کاری هـای ژاپـنی ومجـسمه هـای هنـری، همه و همه نشانگر علاقه ذاتی انسان به زیبایی و در نتیجه زیبایی محیط زندگی خود است.

با توجه به سبک زندگی در دنیای امروزی و فاصله روز افزون انسانها از خود و دیگران در دنیای مـدرن و به وجـود آمـدن دغـدغـه ها و مشکلات فراوان نیاز به تغییراتی در زندگی، هرچند کوچک، الـزامی به نظر می رسد.

دکوراسیون داخلی دانشی است که می تواند میان انسان و محیط زندگی اش ارتباطی موثر و مملو از تمام ویژگی ها و نیاز های اساسی اش را ایجاد کند و تحصیل در رشته دکوراسیون داخلی می تواند در رسیدن به این مهارت و دانش، بسیار موثر باشد.

همواره در مدت فعالیت آموزش عالی آرمان درخواستهای مکرری مبنی بر اخذ نمایندگی برگزاری دوره های معماری داخلی و دکوراسیون از سایر استانها به این مرکز ارسال می گردید.

لکن با توجه به اهمیت کیفیت برگزاری دوره های معماری داخلی و دکوراسیون توسط مجتمع آموزش عالی آرمان سیاست اعطای نمایندگی در برنامه این مجتمع نبوده است .

لذا در راستای تحقق شعار عدالت آموزشی دپارتمان مـعماری داخلی مجتمع آموزش عـالی آرمان با تشکیل کـار گروهی تخصصی اقدام به برنامه ریزی،تدوین و تولید بسته آموزش غیرحضوری دکوراسیون داخلی  ویژه آن دسته از افرادی که یا زمان کافی جهت حضور در کلاسها را نداشته اند و یا از نظر بعد مسافت امکان حضور در کلاس را ندارند ،نموده است.

خاطرنشان می شود کلیه شرکت کنندگان در دوره غیرحضوری دکوراسیون داخلی این مجتمع می توانند از طریق کانالهای ارتباطی با اساتید این مجتمع در ارتباط باشند و در صورت نیاز از راهنمایی های تیم هیت علمی این مجتمع بهره مند گردند.

لازم به ذکر است در انتهای دوره مدرک مورد تایید و ممهور به مهر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با امکان تایید و ترجمه توسط  قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعطا می گردد.

دوره جامع دکوراسیون داخلی

تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی آرمان    کانال معماری موسسه آموزش عالی آرمان