ثبت نام دوره اول آمادگی وکالت ۹۷

 

به گزارش دپارتمان تخصصی حقوق مجتمع آموزش عالی آرمان، گروه اول کلاسهای آمادگی وکالت ۹۷ به شرخ ذیل و با تیم اساتید اعلام شده از دی ۹۶ آغاز می گردد.

لذا علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

 

نام درس نام مدرس تعداد ساعت آموزش تعداد ساعت نکته وتست
حقوقی مدنی دکتر ترکمن ۱۱۰ ۲۰
حقوق جزا دکتر جوانمرد ۸۰ ۲۰
آیین دادرسی کیفری دکتر میرزائی ۵۰ ۲۰
آیین دادرسی مدنی دکتر ترکمن ۶۰ ۲۰
اصول فقه دکتر حسین پور ۴۰ ۲۰
حقوق تجارت دکتر پاک نیا ۶۰ ۲۰
جمع کل  ۴۰۰ ۱۲۰

خاطرنشان می شود علاوه بر ۵۲۰ ساعت کلاس آموزشی، ۱۸ مرحله آزمون آزمایشی نیز بصورت رایگان به شرکت کنندگان در دوره ارائه خواهد شد.

ثبت نام دوره اول آمادگی وکالت 97