تماس با آرمان

 

شماره تماس های مجتمع

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۴

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۵

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۶

 شماره فکس مجتمع

(۰۲۱)۸۸۹۰۵۱۶۴

نشانی دفتر مرکز مجتمع

تهران،میدان ولیعصر(عج)،خیابان شقایق،پلاک ۱۱

نشانی پست الکترونیک

Info[at]armancollege.ac.ir                 واحد آموزش  

Manager[at]armancollege.ac.ir       مدیریت مجتمع

 ٍEntesharat[at]armancollege.ac.ir   واحد انتشارات