تست جدول ۱۷ اسفند ۹۴

[ulist title=”جدول دروس دوره غیرحضوری مدیریت راهبردی کسب و کار DBA ” cols=1 color=”red”]

ردیف نام درس شیوه آموزش
۱ مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی سازمانی مکاتبه ای
۲ مدیریت مشتری مداری (CRM) آنلاین
۳ مدیریت استراتژیک مکاتبه ای
۴  ​استراتژی بازاریابی مکاتبه ای
۵  سیستم های پیشرفته اطلاعات مدیریت (MIS) مکاتبه ای
۶   مدیریت پروژه مکاتبه ای
۷ مدیریت تحول در سازمان مکاتبه ای