اهداف دپارتمان

اهداف دپارتمان

۱- ایجاد امکانــات آموزشــی لازم در جهت ارتقاء سطح دانش سازمانـــی و فردی شرکتهـــا  از طریق تشکیل دوره هــــای آموزشــــی ، تهیه مقالــــه ، انتشــــار کتـب و بروشورهای تخصصـــــی و تشکیل سمینـــــارها و کنفرانـــــس های تخصصی.

۲- امكان تدوين سرفصل آموزشي متناسب با نيازهاي هر سازمان.

۳- فراهم آوردن فرصت و امکانــات آموزشـــی لازم برای مدیـــران و پرسنــــل شرکت ها به منظور ایجاد ارتباط ، تفاهم و نیز مبادله اطلاعـــــات و تجربیـــات ارزشــــمند گذشته با یکدیگر و ارائه خدمات مشورتـــــی به همدیگر.

۴- فراهم نمودن انگيزه هاي لازم در امر ارتقـــاء و انتقــــال نيروي فعال موجود سازمانــــي به منظور بالا بردن كيفيــــت كار.

۵- بهبود مستمر فرآیند ارتباط با مشتری به منظور ارتقاء درک و آگاهی از نیازهای آموزشی آنان.

۶- دستيابي و بهره گيري از منابع معتبر و به روز علمي متناسب با فعاليت ها و نيازمنديهاي روز شرکتها و نهاد های دولتی و خصوصی.

۷- بهسازي و تجهیز آزمايشگاهها و کارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء کيفيت فعاليت هاي آموزشي.

۸-ارتقاء توانمندي هاي علمی کارکنان ، کارشناســـان، متخصصـــان و مديــران به عنوان سرمايه اصلي کشور به منظور ایجاد بستری مناسب برای خلاقیت و نوآوری

 

اهداف دپارتمان