انتشارات ۷ اردیبهشت ۹۵

موسسه آموزش عالي آرمان با تکیه بر توانایی اعضای محترم هیت علمی خود و همچنین در راستای تحقق شعار عدالت آموزشی که بی شک ماموریت خود می داند اقدام به تالیف و تدوین کتب آموزشی روزآمد و غنی حقوقی نموده است تا گامي موثري در همراهي با جامعه محترم  حقوقی کشور عزیزمان بردارد.

 اين موسسه مفتخر است  که با بهره‌مندي از تجربيات فراوان خود و همچنین نیازسنجی علمي دانشجويان محترم رشته حقوق اقدام به توليد آثاري نمايد که مهم ترين دستاورد آن ها تسهيل آموزش و تسريع يادگيري باشد.

 


    

     نام کتاب : شرح جامع قانون مجازات اسلامی

     گردآورنده : دکتر یعقوب حسانی    

     مشخصات ظاهری :  نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۴۰۸ صفحه )

   

    

 

 

 

     نام کتاب : شرح جامع قانون مدنی    

     گرد آورنده : دکتر علی محمدیوسفی ، دکتر رضا خودکار

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۴۲۴ صفحه )

                                        

                                               

 

 

 

     نام کتاب : شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

     گردآورنده : علی آلبا

    مشخصات ظاهری : نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۳۹۴ صفحه )

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح جامع اصول فقه 

    گردآورنده : مسعود رحمانی

    مشخصات ظاهری : نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۲۰۰ صفحه )

                  

 

 

 

 

    نام کتاب : شرح جامع قانون تجارت

    گردآورنده : دکتر رضا خودکار،دکتر علی محمدیوسفی

    مشخصات ظاهری : نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۲۷۰ صفحه )

           

 

 

 

 

     نام کتاب : شرح جامع قانون آیین دادرسی کیفری 

     گردآورنده : دکتر ایمان شاه بیگی

     مشخصات ظاهری : نوع قطع (رحلی ) تعداد صفحات (۳۰۶ صفحه )

 

 

 

 

 

جهت خرید کلیک نمایید