آغاز ثبت نام کارگاه های عربی و ادبيات ويژه آزمون سردفتری

آغاز ثبت نام کارگاه های عربی و ادبيات ويژه آزمون سردفتری

به گزارش دپارتمان حقوق موسسه آموزش عالی آرمان، آخرين کارگاه دروس عربی و ادبيات ويژه آزمون سردفتری در تاريخ ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۲۰ با حضور اساتيد برتر کنکور ايران استاد هشترودی و استاد نظری برگزار می­گردد.

لذا بدينوسيله از علاقمندان به حضور در اين دوره درخواست می­شود، ثبت نام خود را تا تاريخ ۲۴ خردادماه قطعی نموده تا بتوانند از ظرفيت باقيمانده استفاده نمايند.