آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۶ فروردین ۹۵

نظر به افزایش تمایل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق به کسب مدارج علمی بالاتر، رقابت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بیش از پیش مشاهده می شود

با افزیش داوطلبین آزمونهای کارشناسی ارشد ،دکتری حقوق و همچنین مفهومی و تحلیلی شدن سئوالات این آزمونها ، سختی رقابت در آن را بیشتر و نیاز به آموزش موثر جهت کسب نتیجه قابل قبول در آزمونها را افزایش می دهد .

از این رو دپارتمان تخصصی حقوق موسسه آموزش عالی آرمان با تشکیل دپارتمان تخصصی آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری حقوق اقدام به برگزاری دورههای منحصر به فرد در این حوزه نموده است

در حال حاضر طبق دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴، رشته حقوق  13 گرایش اصلی و ۱۸ گرایش فرعی دارد.  دروس گرایش‌های اصلی علی رغم اشتراک با سایر گرایش‌ها، تفاوت‌هایی نیز دارد، اما دروس گرایش‌های فرعی، به طور کامل همان دروس یکی از گرایش‌های اصلی است.