آزمون قضاوت ۱۵ اسفند ۹۴

علاقمندان و داوطلبان شرکت در آزمون قضاوت به دو گروه دانشگاهی و حوزوی تقسیم می گردند که در  ذیل جداگانه و به تفصیل ذکر می گردد.