آزمون آزمایشی ۱۱ اسفند ۹۴

داشتن بالاترين جامعه آماري

انطباق با منابع آزمون وکلا

آزمون های مفهومی و تحلیلی

پاسخ نامه تشریحی و آموزشی

فایل صوتی گزینه یابی

کارنامه تحلیلی ومنحصربه فرد